Назад

ТехноЛогика EАД

 • За контакти

  Централен офис- София
  Пощенски код:1421
  Адрес:ул. Червена стена 46
  Телефон:+359 2 91 912
  Факс:+359 2 963 1610


  Офис- Варна
  Пощенски код:9006
  Адрес:ул. 1-ва 22
  Телефон:+359 52 361 698
  Факс:+359 52 361 698


  Офис- София
  Пощенски код:1756
  Адрес:ул. Софийско поле 3
  Телефон:+359 2 91 912
  Факс:+359 2 876 9215


 • Дейност

  ТехноЛогика е водеща българска софтуерна фирма, която от 1990 г. развива комплексна дейност в сферата на информационните технологии: внедряване на информационни системи, разработка на софтуер, консултантски услуги и специализирано обучение.

  Продуктовият ѝ портфейл включва решения за:
  • управление на фирмена дейност (ERP)
  • управление на човешки ресурси (HRM)
  • управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)
  • описание и анализ на бизнес процеси (BPM)
  • управление на проекти (PM)
  • администриране на данни и автоматизиране на отчетността (Data Warehouse & BI)
  • географски информационни системи (GIS)
  • инженерно проектиране и...
 • Партньорства с чуждестранни фирми

  ORACLE CORP., USA- Gold Partner and Approved Education Provider

  MICROSOFT CORP., USA- Gold Certified Partner

  PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, USA- Registered Education Provider

  INTERGRAPH CORP., USA- Registered Solutions Provider

  SOLIDWORKS CORP., USA- Exclusive Reseller for Bulgaria and Macedonia and Authorized Training and Support Center

  DELCAM PLC, UK- Authorized Reseller for Bulgaria and Macedonia

  NOVELL INC., USA- Silver Solution Provider

  WOLFRAM RESEARCH, USA- Authorized Distributor

  PEARSON EDUCATION, UK- Authorized Distributor

  MCGRAW-HILL PUBLISHING COMPANY, USA- Authorized Distributor

  SAFENET INC. (formerly ALADDIN KNOWLEDGE SYSTEMS), Israel- Authorized Distributor

Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи