Софтуер

Назад

3D моделиране, анимация и визуализация

POS системи

Автоматизиране на малки, средни и големи предприятия

Автоматизиране на производството

Автоматизиране на технологичните процеси

Автоматизиране на търговски обекти

Антивирусни програмни продукти

Архитектурно проектиране

Аудио-видео мрежи

Бази от данни

Бази от данни – OLAP

Баркод технологии

БД адресно-справочни

БД в реално време

БД за законодателството

БД за икономиката

БД за информационния пазар

БД за образованието

БД с медицински профил

Генератор на справки

Електронен издателски софтуер

Електронни речници

Електронни таблици

Електротехническо проектиране

Защита на информацията

Защита на програмни продукти

Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи