Полезни връзки


Business Software Alliance (BSA)

www.bsa.org

 

CBN Pannoff & Stoytcheff

www.cbn-bulgaria.com

 

TechNews.bg

www.technews.bg

 

Американска търговска камара в България
www.amcham.bg

 

Асоциация на индустриалния капитал в България

www.bica-bg.org

 

Банки, инвестиции, пари

www.bip.bg

 

Българо-германска индустриално-търговска камара

bulgarien.ahk.de/bg

 

Българска асоциация за електронна търговия (БАЕТ)
www.baet.bg

 

Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ)

www.bait.bg

 

Българска стопанска камара

www.bia-bg.com

 

Българска търговско-промишлена палата

www.bcci.bg

 

Български клъстер „Телекомуникации“ (БКТ)

www.btcluster.org

 

Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ)

www.bblf.bg

 

ИКТ Клъстер

www.ictcluster.bg

 

Информационен портал за неправителствените организации в България

www.ngobg.info

 

Италианска търговска камара в България

www.camcomit.bg

 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

http://krib.bg

 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

www.sme.government.bg

 

Софийска търговско-промишлена камара

www.scci.bg

 

Съюз на печатарската индустрия в България

www.printunion-bg.org

 

Федерация на научно-техническите съюзи в България

www.fnts.bg

 

Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи