Назад

Л-КЛАС ООД

 • За контакти

  Централен офис- София
  Пощенски код:1612
  Адрес:бул. Цар Борис III 116, ет.2
  Телефон:02 818 57 50
  Факс:02 818 57 55
  Ел. поща:l-class@techno-class.com
  Уебсайт: www.techno-class.com  


  Година на основаване

  1990

  Лице за контакти

  Йосиф Леви - генерален мениджър

  Надежда Иванова - мениджър „Маркетинг и продажби“

 • Дейност

  Разработка, разпространение, внедряване и поддръжка на интегрирани системи за управление на бизнеса на промишлени предприятия, холдингови структури и туристически комплекси, хотели и ресторанти.

  Продукти

  • TECHNOCLASS ERP & MES – система за комплексно интегрирано управление на промишлени предприятия и холдингови структури.
  Функционален обхват на TECHNOCLASS:
  – връзки с клиенти (CRM), маркетинг, продажби;
  – подготовка на основното и инструментално производство;
  – планиране, управление и отчитане на основно и инструментално производство;
  – управление на доставките и кооперираното производство;
  – управление на запасите и складовете;
  – диспечиране на цехови поръчки и наряди;
  – управление на производството и производствените операции в цеховете;
  – оптимизация на разпределението на производствените наряди;
  – управление на производството в цеховете с използване на промишлени стационарни и мобилни терминали;
  – управление на качеството;
  – управление на документите;
  – управление на събитията;
  – управление на техническото обслужване и ремонтите;
  – финанси и счетоводство;
  – управление на себестойността;
  – бюджетиране чрез пълно симулиране на бизнес процесите;
  – бизнес анализи;
  – корпоративно управление;
  – ситуационен център за управление на бизнеса.

  • TECHNOCLASS Navigator – динамично интерактивно управление на производството с използване на графичен интерфейс на планови и цехови ордери, издадени за изпълнение на избрана клиентска поръчка, разпределени, налични и дефицитни материали и компоненти, необходими за изпълнението на ордерите. Ордерите могат да бъдат препланирани, пренасочвани от един към друг цех, да бъдат пускани в производство и закривани.

  • TECHNOCLASS Парола 9876 – ERP система за управление на малки предприятия.
  Функционален обхват:
  – маркетинг, продажби;
  – управление на доставки и склад;
  – подготовка на производството;
  – планиране, управление и отчитане на производството;
  – управление на производството в цеховете;
  – финанси и счетоводство;
  – анализи и справки.

  • МАК-ХОТЕЛ – система за управление на бизнеса в туристически комплекси, хотели и ресторанти.
  Функционален обхват на МАК-ХОТЕЛ:
  – резервации, настаняване и регистрация, разплащане с магнитни карти и POS терминали;
  – маркетинг, анализ и планиране на заетост, руминг-листи, тарифни системи;
  – склад, управление на запасите;
  – минибар, домакинско обслужване;
  – телефонни сметки;
  – рецепти, ценообразуване и управление на кухненско производство и сладкарски цехове;
  – управление на ресторант;
  – управление на магазин;
  – транспорт;
  – счетоводство.

  Основни клиенти

  Потребители на TECHNOCLASS ERP & MES:
  Завод за експериментално машиностроене към Ракетно Космическа Корпорация „Енергия“ (Москва); Спарки Елтос (Ловеч), Спарки (Русе), Арсенал (Казанлък); Елаците Мед (Мирково), Радомир Метал Индъстрийз, Експал България (Габрово), Елекс Груп Холдинг (Варна), Пневматика Серта (Кърджали), Бъдещност (Чирпан), Сентилион (София), Дебулко (София), Кох-и-Ноор Хемус Марк (Бургас), Гамакабел (Смолян), Крис Фешън (Ловеч), ЗММ Стомана (Силистра), ЗММ Хасково (Хасково); Импулс (Габрово), Капрони (Казанлък), Конек (София), ДКС (Твер), Полоцк – Стекловолокно (Беларус), Стандарт (Киев), Ралф Рингер (Москва), Ижорски заводи (Санкт Петербург), Криогенмаш (Москва) и много други.
 • Сертификати, награди

  Създаване, развитие, разпространение, внедряване и поддържане на софтуерни системи за управление на бизнеса
  Продължи
  Създаване, развитие, разпространение, внедряване и поддържане на софтуерни системи за управление на бизнеса
  Продължи
  Сертификат Дата на издаване Валиден до Регистрационен номер Издател Дейност
  BDS EN ISO 9001:2008 30.05.2015 29.05.2018 Lloyd's Register EMEA
  BS ISO/IEC 27001:2013 15.10.2015 14.10.2018 Lloyd's Register EMEA
 • Партньорства с чуждестранни фирми

  ORACLE CORP., USA- Gold Partner

Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи