Назад

ИТА Груп България

 • За контакти

  Офис- София
  Пощенски код:1766
  Адрес:ул. Панорама София 5, XS Tower
  Телефон:02 931 3878
  Факс:02 833 5114
  Ел. поща:office@itagroup.bg
  Уебсайт: http://www.itagroup.bg  


  Година на основаване

  1990

  Лице за контакти

  Никола Беевски - директор „Продажби“

  Десислава Асенова - мениджър „Ключови клиенти“

  Анелия Иванова - мениджър „Ключови клиенти“

 • Дейност

  • Компанията е активен участник в изграждането на I-ви и II-ри метродиаметър на Софийския метрополитен от 1990 г.
  • Проектиране, доставка, изграждане, легализиране и сервиз на интегрирани информационни и телекомуникационни системи, разработка на софтуерни решения, изграждане на оптични кабелни мрежи, базирани на MAN, DWDM, SDH, FTTH, FTTB, FTTO, xPON технологии, консултантска дейност, реализация на проекти „Под ключ“, аутсорсинг, системна интеграция, дистрибуция, сервизна дейност, търговска дейност, споделен и делегиран хостинг, регистрация на домейни.

  ----------------------------------------------------------------------------

  Решения:
  Интегрирани телекомуникационни решения (IP&ISDN), решения за цифрова безжична комуникация, системи за управление на мрежи (NMS), инфраструктура за радиорелейна свързаност, оптични кабелни мрежи, радио базови станции (RBS), радио повторителни станции (RRS), системи за ранно предупреждение и оповестяване, системи за влакова радиовръзка, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, структурни кабелни системи (СКС), сградна автоматизация (BMS), озвучителни системи, системи за таксуване, системи за управление на обществени паркинги, специализирани часовникови системи, системи за управление на чакащи клиенти, преводачески и конферентни системи, системи за гласуване, решения за цифрова радио комуникация TETRA и DMR (Digital Mobile Radio), облачни услуги и комплексни системи за сигурност на информацията.

  ----------------------------------------------------------------------------

  В края на 2013 г. ИТА Инженеринг ООД внедри Система за управление на информационната сигурност съгласно ISO 27001:2005 и Система за управление на ресурсите (ERP система) във връзка с изпълнение на проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“

  ----------------------------------------------------------------------------

  Основни клиенти

  Министерства, големи държавни и частни институции и предприятия, мрежови и телеком оператори.
 • Сертификати, награди

  Проектиране, доставка, инсталация и сервиз на телекомуникационни системи, системи за сигурност и системи за ранно предупреждение и оповестяване.
  Продължи
  Проектиране, доставка, инсталация и сервиз на телекомуникационни системи, системи за сигурности и системи за ранно предупреждение и оповестяване.
  Продължи
  Проектиране, доставка, инсталация и сервиз на телекомуникационни системи, системи за сигурности и системи за ранно предупреждение и оповестяване.
  Продължи
  Управление сигурността на клиентската и вътрешнофирмената информация при проектиране, доставка, инсталация и сервиз на телекомуникационни системи и системи за сигурност, и свързаните с тях ИТ решения.
  Продължи
  Сертификат Дата на издаване Валиден до Регистрационен номер Издател Дейност
  ISO 9001:2008 04.12.2015 14.09.2018 67485/B/001/UK/Bu URS
  BS OHSAS 18001:2007 04.11.2015 03.11.2018 67485/D/001/UK/Bu URS
  ISO 14001:2004 04.11.2015 14.09.2018 67485/C/001/UK/Bu URS
  ISO 27001:2005 15.12.2014 14.12.2017 67485/А/001/UK/Bu URS
 • Партньорства с чуждестранни фирми

  Оторизирано представителство за България на:

  • Aastra – корпоративни комуникационни решения

  • Avigilon – системи за видеонаблюдение с висока разделителна способност; контрол на достъпа; софтуер за видео анализ

  • AxxonSoft – решение за IP базирани системи за сигурност и интелигентно видеонаблюдение

  • Bosch – системи за сигурност

  • BRAEHLER – конферентни и преводачески системи

  • ESII – системи за управление на „Чакащи клиенти“

  • ESP – решения за защита на ел. захранване

  • HÖRMANN GmbH – високотехнологични системи за оповестяване

  • ICSL – консултиране в ИТ сферата и телекомуникациите

  • Kapsch TrafficCom AG – системи за влакова радиовръзка

  • MagnaQuest – решение за информационни и билинг системи

  • MILS Electronics – информационни системи за сигурност

  • NetBoss Technologies – решение за управление на мрежи

  • Outpost24 – решение за информационна сигурност и сканиране на уязвимости

  • Reichle & De-Massari – репартитори и оптични кабелни муфи

  • Sepura – TETRA и DMR (Digital Mobile Radio) цифрова радио комуникация, системи и приложения

  • SIAE Microelectronica – решение за радио релейна свързаност

  • SurgeX – решения за защита на ел. захранване за аудио/видеосистеми

Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи