Контакти

Принт енд Пъблишинг ООД
София 1172, ул. Никола Габровски 14, ет. 1
тел.: 02 460 5071
ел. поща: office@print-publishing.bg

www.whoiswho.bg
www.print-publishing.bg

 

Валентин Цолов – издател

ел. поща: v.tsolov@print-publishing.bg
тел.: 02 460 5060


Емануела Янева – главен редактор

ел. поща: e.yaneva@print-publishing.bg
тел.: 02 460 5057


Информация за плащане:

Принт енд Пъблишинг ООД
Обединена българска банка
София, България
SWIFT Code (BIC): UBBSBGSF
IBAN (BGN): BG39 UBBS 8002 1059 5860 40

 

  • Име
  • Ел. поща
  • Относно
Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи