Назад

С+С Аутоматион ООД

 • За контакти

  Офис- София
  Пощенски код:1618
  Адрес:ул. Любляна 46, ет. 9, офиси 916, 917, 918, 919
  Телефон:02 818 0270, 02 818 0271
  Факс:02 955 5687
  Ел. поща:polikont@polikont.bg
  Уебсайт: http://www.polikont.bg  


  Година на основаване

  1990

  Лице за контакти

  Владимир Димитров - изпълнителен директор

 • Дейност

  ФИРМАТА
  „С+С Аутоматион“ ООД е компютърна фирма, специализирана в проектиране и изграждане на софтуерни системи.
  Екипът ни се състои от математици, инженери и икономисти с богат опит и разностранни компетенции.
  Това, което ни отличава, е реализацията на нашите проекти в изключително кратки срокове. Същевременно клиентите ни получават продукти с отлично качество.
  Не обещаваме нищо, което не можем да изпълним, но винаги изпълняваме обещаното.

  СИСТЕМАТА ПОЛИКОНТ
  Основен продукт на фирмата е системата ПОЛИКОНТ ERP.
  Тя представлява интегрирано решение за управление на производствените, финансови и човешки ресурси на предприятието.
  ПОЛИКОНТ ERP е изградена на модулен принцип. Съдържа 35 модула, които се конфигурират според спецификата и бизнес целите на организацията потребител.
  Работи в мрежа и през Интернет, може да обслужва много фирми едновременно.
  Отличава се с богата функционалност, универсалност, надеждност, простота на експлоатация и разумна цена.
  Основните модули на системата са: Счетоводство; Складове; Фактури; Платежни документи; Поръчки; Себестойност; Дълготрайни активи; Маркетинг; Кадри; Работна заплата; Граждански договори; Финансов контрол.
  За обработка на някои специфични дейности предлагаме спомагателни модули: Държавни служители, Щатни разписания, НАП – осигурени лица, НАП – уведомления, НОИ - обезщетения, Ресурсно планиране, Календарно планиране, Планова себестойност, Настройки на достъпа, Сумирано работно време, Нормена заработка, Разходни центрове, Интерфейс към други счетоводни програми и др.

  Услуги

  Услугите, които предоставяме, покриват изцяло изпълнението на софтуерните проекти „до ключ“. Те са свързани с проучване спецификата на обекта, импортиране на данни от предходни източници, настройки и инсталация на системите, обучение, помощ при внедряване и помощ при приключване.
  Започването на работа с ПОЛИКОНТ ERP изисква минимални усилия. Потребителите получават половин до един ден безплатно обучение за всеки модул, за да усвоят основните функционални възможности.
  Поддръжката след внедряване се състои в редовни актуализации, консултации за работа с продукта и решаване на различни възникнали казуси в процеса на експлоатация.
  ПОЛИКОНТ ERP се развива непрекъснато. Актуализациите отразяват промените в законодателството, заявките за подобрения по инициатива на потребителите и усъвършенстване на алгоритмите и потребителския интерфейс от екипа на фирмата.
  В ПОЛИКОНТ ERP са вградени средства за проверка на базата данни и автоматично архивиране, които гарантират нейната консистентност.

  Основни клиенти

  Най-добра референция за качеството на системата ПОЛИКОНТ ERP и работата на екипа ни са нашите клиенти.
  В държавната администрация работим с Министерство на външните работи, Главна прокуратура на Република България, Агенция пътна инфраструктура, Държавен фонд земеделие, агенции, окръжни и районни съдилища и прокуратури, общини, учебни заведения.
  В индустрията наши клиенти са Елмот – В. Търново, Момина крепост – В. Търново, Идеал стандарт – Севлиево, Хамбергер – Севлиево, ЕМКА – Севлиево, Тракия папир (Ди ЕС Смит) – Пазарджик, Велде – Троян, Монди – Стамболийски, ВиК – Габрово, ВиК – Перник, ВиК – Ловеч, Кенар и др.
  В медицината работим с МБАЛ „Токуда – София“, МБАЛ „Света Анна“ - София, СБАЛ по онкология – София, Втора градска болница София и др.

 • Сертификати, награди

  Компанията не е добавила текст към този сертификат.
  Продължи
  Сертификат Дата на издаване Валиден до Регистрационен номер Издател Дейност
  ISO 9001:2008 11.01.2016 14.09.2018 QMS 121206-02 Intertek
Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи