Назад

Пазарът на софтуерни системи за управление (ERP) в България 1996 – 2017

60 различни системи за управление и планиране на бизнеса (ERP) са внедрени в общо 19 индустрии в България от 116 софтуерни интегратори за целия 20-годишен период на пазара в страната 1996 – 2015.

През 2015 година успешни проекти за внедряване на системи за управление в страната са обявили 21 производители на ERP в 11 индустрии. Едва 26 интегратори обаче са обявили нов проект през годината.

2015 година е била една от най-слабите по отношение на новите ERP проекти, като броят им е достигнал десетгодишно дъно. Въпреки това общите приходи на компаниите от бизнеса за 2015/14 година отбелязват впечатляващ ръст.

Малко странен се оказва фактът, че две от над 81 основни софтуерни компании в сегмента на бизнес приложенията, са със запори.

Това показват резултатите от XX-то годишно национално изследване за един от най-важните за конкурентоспособността на българската икономика технологичен продукт - ERP системите.

Публикуван: 03.06.2016 Aвтор: CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи