Назад

Годишна анкета на ГБИТК за икономическата среда в България 2012

Германо-българската индустриално-търговска камара тази година за пореден път проведе своята анкета относно икономическата среда в България сред водещите български фирми и представители на германската икономика в страната.

Резултатите можете да разгледате в изображенията от галерията.

Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи