Назад

Българската държава и правителство с исторически рекордни разходи за ИТ по ЗОП през 2015 г.

XVI-то годишно изследване на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. сочи, че 396 договора за доставка на ИТ услуги, софтуер и хардуер на стойност €86.2 милиона ($95.6 милиона) са подписали 74 правителствени и държавни ведомства в България през 2015 г. - исторически рекорд за целия период на съществуване на ЗОП.

По отношение на обема на вложените средства в ИТ по ЗОП за 2015 г., Топ 3 сред 74-те възложители са Министерския съвет на РБ, Министерството на финансите и Държавен фонд Земеделие.

По отношение на броя на сключени договори за ИТ по ЗОП за 2015 г., CBN определя Топ 3 сред 74-те възложители по следния начин - Национален Осигурителен Институт (НОИ), Национална и Районни здравноосигурителни каси (НЗОК, РЗОК) и Национална агенция за приходите (НАП).

70 договора за доставка на ИТ услуги, софтуер и хардуер пък са подписали 16 университета през 2015 г. на обща стойност €2.93 милиона ($4.33 милиона). Най-активни през годината се оказаха Университет за национално и световно стопанство (УНСС) - София, Аграрен университет - Пловдив, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Изследването на CBN сочи също, че 21 договора за доставка на ИТ услуги, софтуер и хардуер за 2015 г. са подписали 12 болнични заведения. Най-големи възложители по ЗОП през годината в сектора са СБАЛ по Онкология (СБАЛО) ЕАД - София, Пета МБАЛ – София ЕАД и Болница Лозенец - София.

Общинските и областна администрации пък са подписали общо 71 договора по ЗОП за ИТ на обща стойност €3.13 милиона ($3.46 милиона) - далеч от историческия рекорд през 2014 година.

Публикуван: 06.06.2016 Aвтор: CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи