Назад

2011: Компютърните умения сред младото поколение: ЕС27 и България

13% или цели 130,000 от тях никога не са използвали компютър през живота си! 4% средно за ЕС27.

24% или цели 240,000 от тях не могат да копират или преместят файл или папка! 11% средно за ЕС27.

53% или цели 530,000 от тях не могат да използват елементарни формули в електронна таблица! 33% средно за ЕС27.

95% или цели 950,000 от тях не могат да създават елементарни презентации в електронен вид! 80% средно за ЕС27.

Анализът е изготвен от независимата агенция CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. по данни на EUROSTAT от 26 март 2012.

Публикуван: 10.04.2012 Aвтор: CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи