Назад

2011: Компютърни умения: ЕС27 и България

45% от населението (16-74 г.) в България никога не е използвало компютър през живота си! 22% средно за ЕС27. Класиране: 26-то място от 27 държави в ЕС по показател „работили с персонален компютър 2011“

59% от населението (16-74 г.) в България не може да копира или премести файл или папка. 37% средно за ЕС27.

78% от населението (16-74 г.) в България не може да използва елементарни формули в електронна таблица. 57% средно за ЕС27.

94% от населението (16-74 г.) в България не може да създава електронни презентации. 69% средно за ЕС27.

2,0% от всички студенти в България през 2009 г. са завършили компютърни специалности. 2,2% - през 2005 г. 3,4% средно за ЕС27.


Анализът е изготвен от независимата агенция CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. по данни на EUROSTAT от 26 март 2012.

Публикуван: 09.04.2012 Aвтор: CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co.

Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи