Назад

ЕйСиТи Софт ООД

 • За контакти

  Централен офис- София
  Пощенски код:1172
  Адрес:ул. Никола Габровски 14, ет. 1
  Телефон:02 986 2579
  Факс:02 986 2579
  Ел. поща:info@act-soft.com
  Уебсайт: www.act-soft.com  


  Офис- Пловдив
  Пощенски код:4000
  Адрес:бул. Мария Луиза 6А, ет. 2, офис 4
  Телефон:032 624 017
  Факс:032 624 017


  Година на основаване

  1993

  Лице за контакти

  Лиляна Радева - изпълнителен директор

 • Дейност

  • Златен партньор на Майкрософт, Microsoft Business Solution Partner (SPA).
  • Консултантски услуги: бизнес анализ, проектиране, внедряване и поддръжка на системи за управление на бизнеса – ERP, CRM и BI – Microsoft Dynamics platform products.
  • ERP One – сертифициран партньор за бизнес анализ, внедряване и софтуерна разработка на вертикални решения.

  Услуги

  • Консултиране при сключване на корпоративен договор ЕА, ЕАS, Select и Select+, Academic и дългосрочно обслужване на големи, корпоративни клиенти за необходимия им софтуер на Майкрософт. Управление на софтуерни активи (SAM).
  • Консултиране при сключване на договори OLP, OV, OVS, Academic и дългосрочното им обслужване.
  • Консултантски услуги: бизнес анализ, проектиране, внедряване и поддръжка на системи за управление на бизнеса – ERP, CRM и BI – Microsoft Dynamics platform products, ERP One, Galaxy Enterprise.

  Продукти

  Интелигентна система за управление на ресурсите в мултимодален/интермодален модел на транспортна дейност – IITS (Intelligent Intermodal Transport System).

  Основни клиенти

  Държавна администрация на Република България, ЧЕЗ България, Български пощи, Национален статистически институт, ПроКредит Банк България, Антибиотик-Разград, Ай Пи Кей Консорциум, Биомашиностроене, Карфур България, Тони К, ПИМК, Община Борино, Община Доспат, ГАМА Консулт - Калинкин, Прокопов и сие, Технически университет - София и др.

  Реализирани проекти

  • ERP, CRM и BI внедряване и поддръжка при клиенти от различни сегменти и стопански сектори.
  • Консултиране при сключване на корпоративен договор ЕА, ЕАS, Select и Select+ и дългосрочно обслужване на големи, корпоративни клиенти за необходимия им софтуер на Майкрософт.
  • Европейски проект по програма ОПАК: А09-31-158-С/12.06.2009.
 • Сертификати, награди

  Консултантски услуги по внедряване на ERP и BI системи.
  Продажба и поддръжка на софтуерни продукти и управление на лицензионни политики за ползване на софтуер.
  Майкрософт партньор за корпоративни клиенти (LAR).
  Продължи
  Консултантски услуги за внедряване на ERP, CRM и BI системи.
  Продажба и поддръжка на софтуерни продукти и управление на лицензионни политики за ползване на софтуер.
  Продължи
  Сертификат Дата на издаване Валиден до Регистрационен номер Издател Дейност
  ISO 9001:2008 13.07.2013 12.07.2017 44 100 077520 TÜV NORD CERT GmbH
  ISO/IEC 27001:2005 (БДС ISO/IEC 27001:2006) 27.03.2012 26.03.2017 23269 Moody International

  Отличия и награди:

  Награда от Майкрософт за най-добър „Digital by Choice“ LAR партньор за 2009 г.

 • Партньорства с чуждестранни фирми

  SINGULARLOGIC S.A., Greece - Partner

  MICROSOFT CORP., USA - Gold Certified Partner, Microsoft Business Solution Partner, Microsoft Dynamic Solutions, Citizen Services Platform

  ADOBE SYSTEMS INC., USA - Authorized Dealer

  COREL CORP., Canada - Authorized Dealer

  NERO AG, Germany - Authorized Dealer

  ABBYY SOFTWARE HOUSE, Russia - Authorized Dealer

  PANTONE INC., USA - Authorized Dealer

  FUJITSU, Japan - Direct channel

  И Ар Пи България - партньор по внедряване на EnterpriseOne ERP и разработка на вертикални, уеб и мобилни приложения към ERP системата

 • Членство

  • Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) – член
  Лиляна Радева, член на УС на БАИТ и Председател на Комисията по пазарна Конкуренция (КПК)
  • IAMCP – International Association of Microsoft Chanel Partners

  Фирмата търси контакти с корпорации с цел локално търговско представителство и/или предоставяне на предлаганите услуги.
Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи