За нас

Принт енд Пъблишинг ООД е българска компания, фокусирана в областта на пълно рекламно обслужване и издателска дейност.


Издава специализираните списания Полиграфия, ProGRAFICA и ProPACK, технологичният сайт www.computermagazine.bg и каталога WHO IS WHO on the Bulgarian Computer Market.


WHO IS WHO on the Bulgarian Computer Market е първият в България каталог на фирмите, работещи в областта на информационните технологии – компютри, софтуер, офис техника, Интернет, комуникации, мрежи, охранителна техника, специализирана издателска и рекламна дейност.
Излиза от март 1993 г. два пъти в годината като печатно и електронно издание в двуезичен вариант (български и английски език).
С броя на включените в каталога фирми и подробно разработените справочни раздели, WHO IS WHO on the Bulgarian Computer Market е най-авторитетното в България и чужбина справочно издание, представящо основните участници на българския пазар на информационните технологии.


От 2012 г. каталогът WHO IS WHO on the Bulgarian Computer Market преминава в онлайн портала: www.whoiswho.bg

Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи