Назад

2 Плюс България АД

 • За контакти

  Централен офис- Бургас
  Пощенски код:8005
  Адрес:бул. Янко Комитов 20, Бизнес център „Север“, ет. 2 и 3
  Телефон:056 843 907, 056 843 908
  Факс:056 843 909


 • Дейност

  • ИТ консултации
  • Доставка на ИТ продукти
  • Професионални ИТ решения
  • Системна интеграция
  • Информационна сигурност
  • Специализиран софтуер
  • Интелигентни сгради
  • Съвременен дом
  • Инженеринг, поддръжка и сервиз
 • Партньорства с чуждестранни фирми

  HEWLETT-PACKARD, USA- Preferred Partner

  REICHLE & DE-MASSARI AG, Switzerland- Certified Planner and Installer

  INTEL CORP., USA- Channel Associate Member

  APPLE INC., USA- Authorized Reseller

  IEM SA, Switzerland- Authorized Distributor

  COMM-TEC GMBH, Germany- Authorized Reseller

  NETASQ, France- Silver Authorized Partner

  AXIS COMMUNICATIONS AB, Sweden- Authorized Partner

  ESET SOFTWARE, USA- Silver Authorized Partner

  NOVELL INC., USA- Silver Authorized Partner

Всички права запазени.

Принт енд Пъблишинг ООД е собственик на идеята и осъществяването на сайта.

Не се разрешава копиране, възпроизвеждане, разпространение и съхраняване по електронен или друг начин на съдържание, текстове, снимки, лога, марки, идеи и оформление без предварителното писмено съгласие на Принт енд Пъблишинг ООД, както и използването на сайта за забранени от закона цели.

Данните в каталога са на базата на подадена от участниците информация. Принт енд Пъблишинг ООД не носи отговорност за тяхната достоверност и пълнота, нито за щети, възникнали поради грешна или непредоставена информация.
Продължи